Iintatheli zinoluvo lokuba kukho undonakele ebusweni bukaNoh Salleh-Lubuk Viral-Lubuk Viral
Iintatheli zinoluvo lokuba kukho undonakele ebusweni bukaNoh Salleh-Lubuk Viral-Lubuk Viral

Iintatheli zinoluvo lokuba kukho undonakele ebusweni bukaNoh Salleh-Lubuk Viral-Lubuk Viral

Posted on

cem4s imvumi Hujan frontman, Noh Salleh, xa ebuzwa malunga nobudlelwane bakhe Mizz Nino kwinkomfa yeendaba ngoJulayi 13, ngokwenene wathi imvumi ijongene iingxaki zasekhaya.

U-Noh okanye u-Mohammad Noh Salleh, oneminyaka engama-37 ubudala, wabonwa exhuzula ngelixa ephefumla kwaye ekhupha umsi wevape phambi kweqela leentatheli ezazidlan’ iindlebe naye.

Inyathelo lokuphefumla ngelixa uvuthuza umsi lithathwa njengelikrwada, kodwa inokuba yindlela kaNoh yokuphelisa ukuduma komphefumlo wakhe ukuphendula into eyinyani azama ukuyifihla.

Etyhola intatheli ngokuqhathwa ziindaba zokwahlukana kosapho lwakhe, ngubani kanye kanye oxokayo?

U-Noh Salleh ubhengeze ukubandakanyeka kwi-Instagram.

Ngexesha lodliwano-ndlebe, uNoh wabonakala emangalisiwe xa ebuzwa umbuzo wakhe.

Ngaphandle kokucinga, lo mbuzo wakhalinyelwa ngokungathi alikho elinye ibali elinokuxoxwa.

“Andazi… Akukho luvo. Nonke nine t1pu. Umnqweno omhle. Iindaba zomgunyathi,” utshilo.

Ngelizwi eliphoxayo, uNoh uphinde wathandabuza ukuthembeka kwabeendaba, abatyholwa ngokukhetha ukwazi iindaba zobuqu kuneendaba zomsebenzi.

“Ngaba uphelelwe ngamabali? Abantu bakhetha amabali obuqu kule nto ndisebenza kuyo,” utshilo.

Ngaba uphelelwe ngamabali? Abantu bakhetha amabali obuqu kunento endisebenza ngayo.

Le yimpendulo kaNoh, kwangaxeshanye eliphika ibango lokuba kukho ingxaki emzini wakhe noMizz Nina.

Okanye mhlawumbi impendulo yanikelwa kumajelo eendaba njengesigqubuthelo soloyiko xa ucinezelwe ngemibuzo yobuqu.

Nangona kunjalo, kungekapheli nenyanga emva kokukhanyela, yonke imibuzo yaqinisekiswa ekugqibeleni xa uNoh, owayethe ngaphambili ukuba intatheli idibene naye, waqinisekisa ukuba yena nomfazi wakhe baqhawule umtshato.

Kuthiwa baye bafaka isicelo sokubhanga ngoJuni ophelileyo.

Kwirekhodi, esi sibini satshata ngoJulayi 2, 2011, kwaye ekuqaleni kwalo nyaka babhengeza ukwamkelwa konyana ogama linguMusa.

Esi sibini sinonyana owamkelwa nguMusa.

Kwangoko, amajelo eendaba axela ukuba uNoh noMizz Nina baqhawule umtshato kwiNkundla esezantsi yaseGombak Syariah nge-3 ka-Agasti.

Ingxelo kaNoh ngokungangqalanga ichaza ukuba ngubani kanye kanye ixoki. Kodwa siyakholelwa ukuba uNoh kwafuneka ayenze ngenxa yezinto ezithile.

Kwesi sibini, ngamana singazingisa kwiimvavanyo zobomi emva kweminyaka eli-11 sihamba emkhombeni.

Eneneni, uThixo akayi kubavavanya abantu ngaphaya kwamandla abo.

ikhredithi: mstar

Uthini? Uyayifunda, ungalibali ukuphawula nokwabelana. Enkosi!! LV

Masilithande iphepha lethu kuFacebook @Lubuk Viral

Umthombo: http://limauasamboi.pw/

Read More :   I-Prison Empire Tycoon Mod APK Download 2022 Imali Engenamkhawulo